Dr. Mümtaz ÖZKAN
Araştırmacı
Bölümü:
Bitki Zararlıları (Entomoloji)
Birimi:
Hububat Zararlıları
 

 

Çalışma Konusu:
Süne,Kımıl,Hububat hortumlu böceği,Zabrus,Bambul
Telefon:
0 (312) 344 59 94  
Dahili Numarası:
146
Fax:
0 (312) 315 15 31
e-mail:
mozkan54@gmail.com
 
Eğitim Bilgileri
Doktora
Üniversite Adı:
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-ANKARA
Akademik Birim/Mezuniyet Yılı:
Bitki Koruma-1990

 

Yüksek Lisans
Lisans
Üniversite Adı:
Ankara Üniversitesi,Ziraat fakültesi
Akademik Birim/Mezuniyet Yılı:
Bitki Koruma,1976

 

Diğer Eğitimler
Yabancı Dil Bilgisi
Yabancı Dil/Derecesi
KPDS ÜDS TOEFL IELTS
İngilizce/Orta
62 70(Doçentlik Yeterlik) iyi(Devlet Lisan Okulu)
Görev Yerleri(Tarih/Unvan/Kurum)
Eylül 1976-Kasım1977MühendisNevşehir Zirai Mücadele ve Karantina il Müdürlüğ
Kasım1977-Aralık 1977MühendisDiyarbakır Zirai Mücadele Araş.Ens.
Temmuz 1979-MühendisAnkara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Ensitütüsü
YAYINLARI:

Dörtbudak,Y.,H.Memişoğlu.,M.Özkan ve K.Melan.Hububat tohum ilacı olarak kullanılmak üzere % 40 G.BHC'den bulunan Korlin 25 Wp'nin tarla ve lab koşullarında fitotoksitesinin araştırılması.Zirai Müc.Araş.Yıl.Sayı:16,5-6

Memişoğlu,H.,M.Özkan ve K.Melan.1986. Orta Anadolu bölgesi çeltik alanlarında faunistik sürvey çalışmaları.Bit.Kor.Bült.Sayı:29,97-111

Özkan,M ve A.Kansu.,1987.Yeni döl ergin Avrupa Süne(Eurygaster maura)'sinin beslenmesindeki suyun etkinliği.Türkiye 1.EntomolojiKongresi,Entomoloji Derneği Yayınları,İzmir,No.3,177-187,1987

Memişoğlu,H.,G.Altınayar,A.Ulvi Kılıç,M.Özkan ve K.Melan.1992.Orta Anadolu bölgesinde ekinlerde zarar yapan ekin kambur böceği(Zabrus melancholicus Schaum)'ne karşı ilaç denemeleri.Zir.Müc.Araş.Yıll.Sayı:20-21,3-8

Özkan,M.,K.Melan ve Z.Şimşek.1993.Konya ilindeki önemli hububat zararlıları,neden olduğu sorunlar ve çözüm yolları.Koyada Hububat tarımının sorunları ve çözüm yolları Simp.Bildiri Özetleri.B.D.M.K.H.A.M.Konya

Memişoğlu,H.,K.Melan,M.Özkan ve A.Ulvi Kılıç,1994.Orta Anadolu bölgesinde Kımıl(Aelia rostrata Boh.)'ın Buğdayda neden olduğu ürünkayıpları üzerinde araştırmalar.Bit.Kor.Bült.Sayı:34(3-4),111-121

Şimşek,Z. ve M.Özkan,1994.Türkiyede Süne (Eurygaster spp.) ve hububat hortumlu böceği(Pachytichus hordei Brulle)'ne karşı uygulanan mücadelenin gelişimi ve geleceği.3.Ulusal Tarımsal Havacılık Simp.Bildiri özetleri.12-13 Ocak1994,Türkkuşu,Ankara

Memişoğlu,H.,M.Özkan ve K.Melan,1994.Orta Anadolu bölgesinde Kımıl (Aelia rostrata Boh.Hemiptera:Pentatomidae)ın doğal düşmanları ve etkinlikleri.Türkiye 3. Biyolojik Mücadele kongresi,Entomoloji Derneği yayınları,İzmir,No:7,187-194

Şimşek,Z.,N.Şimşek,M.Özkan,A.Derin ve M.Güllü,1996.Türkiye'de süneye karşı uygulanan kimyasal mücadelenin gelişimi ile Süne ve Kımıl /Aelia spp.) mücadelesinde izlenmesi gereken stratejiler.2.Ulusal Zirai Mücadele ilaçları Semp.101-113.18-20 Kasım 1996,Ankara

Memişoğlu,H.K.Melan,M.Özkan ,A.Ulvi Kılıç ve Y.Dörtbudak,1996.Orta Anadolu Bölgesinde Kımıl(Aelia rostrata Boh.)'ın kışlama ve göç durumu üzerinde araştırmalar.Bit.Kor.Bült.Sayı:36(3-4),115-141

Memişoğlu,H.,M.Özkan ve K Melan 1998.Orta Anadolu Bölgesinde Kımıl(Aelia rostrata Boh )' ın biyolojisi ile buğday fenolojisi arasındaki ilişkiler .Bit.Kor.Bült.Sayı:(38),109-116

Özkan,M.,E.Koçak,N.Babaroğlu,A.Gökdoğan ve A.Altun.1999.Orta Anadolu Bölgesinde Hububatta Ekin Kambur böceğinin neden olduğu sorunlar ve çözüm yolları.473-476.Orta Anadolu bölgesinde Hububat tarımı ve çözüm yolları semp.8-11 Haziran 1999,Konya.

Özkan,M.,E.Koçak,N.Babaroğlu,A.Gökdoğan ve A.Altun.1999.Orta Anadolu Bölgesinde Hububatta Süne ve Kımıl'ın neden olduğu sorunlar ve çzüm yolları.462-472.Orta Anadolu bölgesinde Hububat tarımı ve çözüm yolları Semp.8-11 Haziran 1999,Konya

Özkan M., Melan K.,Şanal T.,Pehlivan A.,2010.Makarnalık Buğdaylardaki Önemli Zararlılar ileSüne ve Kımılın Nitelik ve Nicelik Yönünden Neden Olduğu Ürün Kayıpları.Makarnalık Buğday ve Mamülleri Konferansı.17-18 Mayıs 2010 Şanlıurfa

PROJELERİ:

Proje Adı:
Orta Anadolu bölgesinde ekinlerde zarar yapan Ekin kambur böceği(Zabrus melancholicus Schaum.)'ne karşı ilaç denemesi
Başlama/Bitiş Tarihi:
1973-1984
Destekleyen Kuruluş:
Tarım Bakanlığı
Projedeki Görevi:
Yardımcı

 

Proje Adı:
Orta Anadolu bölgesinde hububatta zarar yapan Toprak piresi(Psilloides elliptica All. )'nde yoğunluk zarar ilişkisinin saptanması ve erginlere karşı ilaç denemesi
Başlama/Bitiş Tarihi:
1978-1982
Destekleyen Kuruluş:
Tarım Bakanlığı
Projedeki Görevi:
Lider

 

Proje Adı:
Hububatta tohum ilacı olarak kullanılmak üzere %40 G.BHC'den imal edilen ve içinde %25 GBHC bulunan Korlin %25 WP'nin tarla ve lab .şartlarında fitotoksitesinin araştırılması
Başlama/Bitiş Tarihi:
1979-1980
Destekleyen Kuruluş:
Tarım Bakanlığı
Projedeki Görevi:
Yardımcı

 

Proje Adı:
Orta Anadolu'da tahıla zarar veren yabancı otlara karşı biyolojik savaşımda yararlanılabilecek patojenlerin ve böceklerin saptanması üzerinde araştırmalar
Başlama/Bitiş Tarihi:
1980-1980
Destekleyen Kuruluş:
Tarım Bakanlığı
Projedeki Görevi:
Yardımcı

 

Proje Adı:
Orta Anadoluda Kımıl (Aelia rostrata Boh.) ve Süne (Eurygaster maura L.)'ye karşı ilaç denemeleri
Başlama/Bitiş Tarihi:
1980-1981
Destekleyen Kuruluş:
Tarım Bakanlığı
Projedeki Görevi:
Yardımcı

 

Proje Adı:
Orta Anadolu bölgesi çeltik alanlarında faunistik sürvey çalışmaları
Başlama/Bitiş Tarihi:
1981-1983
Destekleyen Kuruluş:
Tarım Bakanlığı
Projedeki Görevi:
Yardımcı

 

Proje Adı:
Orta Anadolu bölgesinde Kımıl(Aelia rostrata Boh)'ın populasyon yoğunluğunu etkiliyen faktörler,neden olduğu ürün kayıpları ve kimyasal mücadelesi üzerinde araştırmalar
Başlama/Bitiş Tarihi:
1981-1991
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Yardımcı

 

Proje Adı:
Orta Anadolu bölgesinde tahılda zarar yapan hububat hortumlu böceği (Pachytichus hordei Brulle.)'ne karşı ilaç denemeleri
Başlama/Bitiş Tarihi:
1984-1989
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Yardımcı

 

Proje Adı:
Orta Anadolu bölgesinde ekinlerde zarar yapan Ekin kamburböceği(Zabrus melancholicus Schaum.) ve ekin bambul böceği(Anisoplia spp.)'ne karşı tohum ilaç denemeleri
Başlama/Bitiş Tarihi:
1985-1989
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Lider

 

Proje Adı:
Afganistanda Süne ve çekirge mücadelesi(Sunn pest and locust control programme in Aphganistan)
Başlama/Bitiş Tarihi:
1990-1990
Destekleyen Kuruluş:
FAO
Projedeki Görevi:
Yardımcı

 

Proje Adı:
Süne zararının buğdayda ekmeklik kalitesine etkisi ve kullanılan ilaçların kalıntılarının araştırılması
Başlama/Bitiş Tarihi:
1988-1990
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM-KKGM
Projedeki Görevi:
Yardımcı

 

Proje Adı:
Orta Anadolu bölgesi hububat alanlarında zarar yapan yaprak bitlerine karşı ilaç denemeleri
Başlama/Bitiş Tarihi:
1985-1989
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Lider

 

Proje Adı:
Orta Anadolu bölgesinde hububat alanlarında Bambul(Anisolia spp.) türleri ve bunlardan hakim türün mücadeleye esas biyolojik kriterleri ile kimyasal mücadelesi üzerinde araştırmalar
Başlama/Bitiş Tarihi:
1989-1995
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Lider

 

Proje Adı:
Orta Anadolu Bölgresinde Zabrus türleri,tanınmaları,yayılışları ve en önemli türün ökolojik istekleri üzerinde araştırmalar(Yayınlanmamış Doktora tezi)
Başlama/Bitiş Tarihi:
1984-1990
Destekleyen Kuruluş:
TUBİTAK
Projedeki Görevi:
Lider

 

Proje Adı:
Süne mücadelesinde kullanılan bazı ilaçların Trakya bölgesinde etki durumlarının yeniden gözden geçirilmesi
Başlama/Bitiş Tarihi:
1994-1996
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM-KKGM
Projedeki Görevi:
Lider

 

Proje Adı:
Süne(Eurygaster spp.)'nin1.-3. ve 4.-5. dönem nimflerine karşı uygulamada kullanılan Lambda-cyhalothrin ile 4.-5 dönem nimflere karşı uygulamada kullanılan Deltamethrin 2.5 EC'nin etkili en düşük dozunun saptanması
Başlama/Bitiş Tarihi:
1996-1998
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM-KKGM
Projedeki Görevi:
Lider

 

Proje Adı:
Türkiyede Süne(Eurygaster spp.,Heteroptera:Scutelleridae)'nin neden olduğu ürün kayıpları ve ekonomik zarar eşikleri üzerinde araştırmalar
Başlama/Bitiş Tarihi:
2003-2008
Destekleyen Kuruluş:
DPT
Projedeki Görevi:
Koordinatör

 

Proje Adı:
Orta Anadolu bölgesinde Avrupa Sünesi(Eurygaster maura)' nin neden olduğu ürünkayıpları ve ekonomik zarar eşiği üzerinde araştırmalar
Başlama/Bitiş Tarihi:
1997-2008
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM-DPT
Projedeki Görevi:
Lider

 

Proje Adı:
Orta Anadolu Bölgesinde Buğday Entegre MücadeleAraştırma Uygulama ve Eğitim projesi
Başlama/Bitiş Tarihi:
1995-2007
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM-KKGM
Projedeki Görevi:
Koordinatör

 

Proje Adı:
Süne (Eurygaster spp.Hemiptera:Scutelleridae)mücadelesinde yardımcı hava akımlı tarla pülverizatörününgeliştirilmesi ve etkinliğinin araştırılması
Başlama/Bitiş Tarihi:
2003-2007
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM-A.Ü.Z.F
Projedeki Görevi:
Yardımcı

 

Proje Adı:
Doğada yeşil alan oluşturulması ve doğanın korunması
Başlama/Bitiş Tarihi:
2003-2008
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM-KKGM
Projedeki Görevi:
Yardımcı

 

Proje Adı:
Süne türleri(Eurygaster spp.,Heteroptera:Scutelleridae) ile Buğday (Triticum aestivum L. Em.Thell Triticum durum Desf) hat ve çeşitleri arasındaki ilişkilerin araştırılması
Başlama/Bitiş Tarihi:
2003-2008
Destekleyen Kuruluş:
DPT
Projedeki Görevi:
Yardımcı

 

Proje Adı:
Orta Anadolu'da Buğdayda ekim zamanı ve erkenci çeitlerin süne zararına etkileri
Başlama/Bitiş Tarihi:
2003-2009
Destekleyen Kuruluş:
DPT
Projedeki Görevi:
Yardımcı

 

Proje Adı:
Gıda teknolojisi araştırmaları
Başlama/Bitiş Tarihi:
2003-2009
Destekleyen Kuruluş:
DPT
Projedeki Görevi:
İş Paketi Sorumlusu

 

Proje Adı:
Orta Anadolu Bölgesinde Avrupa Sünesi{(Eurygaster maura L.) Hemiptera.Scutelleridae] mücadelesinde tahmin uyarı modelinin geliştirilmesi
Başlama/Bitiş Tarihi:
2012-Devam ediyor
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Yardımcı