<--- GERİ DÖN
Foto
 Ünvan/ Adı Soyadı:
Zir. Yük.Müh. Orhan BÜYÜK
 Bölümü:
Bitki Hastalıkları (Fitopatoloji)
 Telefon:
(0312) 344 59 94  
 Dahili:
149
 Fax:
0 (312) 315 15 31
 Birimi:
Hububat Hastalıkları
 Görevi:
  Bölüm Başkanı
 Çalışma Konusu:
Hububat Fungal Hastalıkları
 e-mail:
orhan_buyuk@zmmae.gov.tr
 YAYINLARI:
            J. Nicol, E. Sahin, H.J. Braun, A. Hede, R. Trethowan, M. van Ginkel, M. William , N.Bolat, H. Hekimhan, B. Tunali, A.F. Yildirim, A. Kaplan, A. Yorgancilar, A. Tulek, Z. Uckun, T. Akar, S. Yazar, I.Gültekin, I. Özseven, Y. Kaya, A. Taner, S. Taner, Z. Arosoy, O. BÜYÜK, D. Erdurmus, M. Caliskan, S. Uranbey, M.Tekeoglu, C. Cekic, H. Ekiz, and M. Keser , A. Bagci ,H. Toktay, H. Elekcioglu,R. Rivoal 2003. Research on root rots and nematodes progress update of Turkey–CIMMYT collaboration from 2003.172-17.
   
            H Aktas, A Bagci, N Bolat, O.BUYUK, C.Cekic, HJ Braun, H Ekiz, H Elekcioglu, I Gultekin, H Hekimhan, Y. Kaya, M Keser, M Mergoum, J Nicol, I. Ozseven, R. Rivoal, E Sahin, M Tekeoglu, R Trethowan, H Toktay, B Tunali, A Tulek, Z Uçkun, M van Ginkel and M William, A.F. Yildirim, A. Yorgancilar (2003) Research on Root Rots and Nematodes. Annual Wheat Newsletter 2003 49:147-149.
   
            Tunali B., C. Lomer. M. Kodan., O.BÜYÜK ve D.Erdurmuş 2004 (Eurygaster maura L.)’ya karşı beauveria bassiana (Balsamol, Vuillemin)’nın in vitro’daki etkileri üzerinde araştırmalar.Bitki Koruma Kongresi, Samsun 20004.
   
            Tunali, B., Ozseven, I., BUYUK, O., Erdurmuş, D., 2004 Fusarium Head Blight reactions and accumulation of Deoxynivaleno(Don) and effect on quality of wheat. 2nd International Fusarium Seminar Orlando. December 11-15,2004.
   
            Erdurmuş, D., BÜYÜK, O. ve Tunalı, B. 2005. Hububat tohumluk sertifikasyonunda fungal hastalıkların önemi. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Bildiriler ve Posterler. Adana, 9-11 Kasım 2005.
   
            Nicol, J.M., Bolat, N., BUYUK, O. et al. 2005. The international breeding strategy fort he incorporation of resistance in bread wheat against the soil borne pathogens (Dryland root rot and cyst and lesion cereal nematodes) using conventional and molecular tools. In Wheat Production in Stressed Environments. 125-137. eds. Buck, H.T. et al.
   
            Nicol, J.M., Bolat, N., BUYUK, O. et al. 2006. Cimmyt and Turkey’s international shuttle breeding program to develop wheat lines with fusarium crown rot and other soil borne pathogen resistances. In The Global Fusarium Initiative for Int. Collaboration. 110-116. ed. Ban,T., Lewis,J.M. and Phipps,E.E. A Strategic Planning Workshop held at Cimmyt, El Batan, Mexico, March 14-17th 2006.
   
            Tunali, B., Ozseven, I., BÜYÜK, O., Erdurmus, D. and Demirci, A. 2006. Fusarium head blight and Deoxynivalenol accumulation of wheat in Marmara region and reactions of wheat cultivars and lines to F. graminearum and F. culmorum. Plant Pathology J. 5 (2): 150-156.
   
            DÜŞÜNCELİ, F., Çetin, L., Albustan, S., Mert, Z., Akan, K., Bolat, N., Yıldırım, A. F., Ünsal, R., Ercan, B., Erkan, M. B., Özseven, İ., Dinçer, N., Kılıç, H., Bayramoğlu, H.O., Kahraman,T., Öztürk, İ., Akan, T., Yazar,S., Sayım, İ., Büyük,O., İlhan,A. ve Küçüközdemir.Ü., (2007). Buğday ve Arpada Bazı Önemli Hastalıklarının Kontrolü İçin Ülkesel Dayanıklılık Islahı Çalışmaları. 27-29 Ağustos 2007, Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Sayfa 336, ISPARTA
   
   
            ALTIPARMAK,G., BÜYÜK,O., ERDURMUŞ,D., TUNALI,B.2009 Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde Mısır Ekim Alanlarındaki Fungal Floranın Belirlenmesi ve Fusarium spp.’nin Deoxynivalenol Oluşturma Durumlarının İncelenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi VAN.s.136
   
            Berner, D., Souissi, T., Smallwood, E., Cavin, C., Eskandari, F., Tunali, B., Buyuk, O., Yildirim, A., Mukhina, Z., Kolomiets, T., Matveeva, T., Bogomaz, D., Kassanelli, D., Mejri, D., Latiri, K., Kashefi, J., and Lagopodi, A. 2011. Mutual benefits through formalized international collaboration on biological control of weeds with plant pathogens. Tunisian Journal of Plant Protection 6: 49-74.
   
            B.Tunalı, B.Kansu,P.Aksu,O.Büyük2011.The determination of mycotoxin producing ability of some endophytic and pathogenic fusarium isolates from wheat samples in Turkey 4'üncü Intarnational Congres on food And 2'ci Mediterranen Workshop on Mycotoxins and Toxigenic Fungi (12-14 October 2011, İstanbul-TUKEY
   
            BÜYÜK O., ÖZER N.,2013Batı Karadeniz Bölgesi Mısır Ekiliş Alanlarında Koçan Çürüklüğü Etmeni Fusarium Verticillioidesin Zearalenone Oluşturma Durumu Üzerinde Araştırmalar
   
            BÜYÜK O., ÖZER N.,2013Hastalık şiddeti,Pektolitik Enzim ve Zearalenone Üretimi Açısından yerel Mısır Çeşitlerinin Fusarium verticilloides'e karşı Reaksiyonları
   
            Dana Berner a,, Craig Cavin a, Joyce H.C. Woudenberg b, Berna Tunali c, Orhan Büyük d, Bayram KansuAssessment of Boeremia exigua var. rhapontica, as a biological control agent of Russian knapweed (Rhaponticum repens)
   
 PROJELERİ:

Projenin Adı:
Buğday ve arpa kök ve kök boğazı hastalık etmenlerinin belirlenmesi, dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, uygun yetiştirme ve mücadele tekniklerinin belirlenmesi
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2000-2006  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Başak Yanıklığı (Scab)’na Neden Olan Fusarium Türlerinin Buğdayın Kalite ve Kantitesine Etkileri İle Bunların Tanelerde Oluşturduğu Deoxynivalenol (Don) ‘In Kantitatif Olarak Belirlenmesi ve Hastalıkla Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2000-2005  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Batı Karadeniz Bölgesi Mısır Ekiliş Alanlarında Koçan Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium Türlerinin Yayılışı ve Önemli Mikotoksinlerinin Saptanması
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2005-2008  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Lider
 
Projenin Adı:
Mısırda Koçan Çürüklüğü Etmeni (Fusarium verticillioides(Sacc)’in Oluşturduğu Zearalenon Toksini ve Pektolitik Enzimler Üzerine Araştırmalar
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2009-2011  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Lider
 
Projenin Adı:
Buğdayda Endofitik Fusarium spp'nin, Patojenitesi ve Mikotoksin Oluşturma Durumlarının Araştırılması
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2010-2011  
Destekleyen Kuruluş:
Tubitak
Projedeki Görevi:
Lider
 
Projenin Adı:
Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında Geliştirilen Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğü Hastalığına Neden Olan Fusarium moniliforme’ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2012  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
‘Ankara, Eskişehir ve Konya İlleri Buğday Üretim Alanlarında Göçerten Hastalığı Etmeninin (Gaeumannomyces graminis [Sacc.] Arx & Oliver var. tritici [J.Walker]) Yaygınlığı ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi’
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2013-2015  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Lider
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Başlama /Bitiş Tarihi:
 01/01/2013-31/12/2015  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu Bölgesinde Arpa Ekiliş Alanlarında Arpa Yaprak Leke Hastalığı Rhynchosporium secalis [Oudem (J.J. Davis)]’in Patotiplerinin Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2013-2015  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
İn Vivo Dihaploid ve Moleküler Markör Teknolojileri Kullanarak Mısırda (Zea mays L.) Kuzey Yaprak Yanıklığı (Exserohilum turcicum Pass.) Hastalığına Karşı Dayanıklı Katlanmış Hatların Geliştirilmesi
Başlama /Bitiş Tarihi:
 01/07/2014-30/06/2017  
Destekleyen Kuruluş:
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Kuzey (Exserohilum turcicum (Pass)) ve Güney (Bipolaris maydis (Nisk.&M’yale) Mısır Yaprak Yanıklığı Hastalıklarının Patojenik Morfolojik Karakterizasyonu ve Moleküler Tanımlanması
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2014-2016  
Destekleyen Kuruluş:
TUBİTAK
Projedeki Görevi:
Yardımcı