<--- GERİ DÖN
Foto
 Ünvan/ Adı Soyadı:
Dr. Mümtaz ÖZKAN
 Bölümü:
Bitki Zararlıları (Entomoloji)
 Telefon:
0 (312) 344 59 94  
 Dahili:
146
 Fax:
0 (312) 315 15 31
 Birimi:
Hububat Zararlıları
 Görevi:
  Araştırmacı
 Çalışma Konusu:
Süne,Kımıl,Hububat hortumlu böceği,Zabrus,Bambul
 e-mail:
mozkan54@gmail.com
 YAYINLARI:
            Dörtbudak,Y.,H.Memişoğlu.,M.Özkan ve K.Melan.Hububat tohum ilacı olarak kullanılmak üzere % 40 G.BHC'den bulunan Korlin 25 Wp'nin tarla ve lab koşullarında fitotoksitesinin araştırılması.Zirai Müc.Araş.Yıl.Sayı:16,5-6
   
            Memişoğlu,H.,M.Özkan ve K.Melan.1986. Orta Anadolu bölgesi çeltik alanlarında faunistik sürvey çalışmaları.Bit.Kor.Bült.Sayı:29,97-111
   
            Özkan,M ve A.Kansu.,1987.Yeni döl ergin Avrupa Süne(Eurygaster maura)'sinin beslenmesindeki suyun etkinliği.Türkiye 1.EntomolojiKongresi,Entomoloji Derneği Yayınları,İzmir,No.3,177-187,1987
   
            Memişoğlu,H.,G.Altınayar,A.Ulvi Kılıç,M.Özkan ve K.Melan.1992.Orta Anadolu bölgesinde ekinlerde zarar yapan ekin kambur böceği(Zabrus melancholicus Schaum)'ne karşı ilaç denemeleri.Zir.Müc.Araş.Yıll.Sayı:20-21,3-8
   
            Özkan,M.,K.Melan ve Z.Şimşek.1993.Konya ilindeki önemli hububat zararlıları,neden olduğu sorunlar ve çözüm yolları.Koyada Hububat tarımının sorunları ve çözüm yolları Simp.Bildiri Özetleri.B.D.M.K.H.A.M.Konya
   
            Memişoğlu,H.,K.Melan,M.Özkan ve A.Ulvi Kılıç,1994.Orta Anadolu bölgesinde Kımıl(Aelia rostrata Boh.)'ın Buğdayda neden olduğu ürünkayıpları üzerinde araştırmalar.Bit.Kor.Bült.Sayı:34(3-4),111-121
   
            Şimşek,Z. ve M.Özkan,1994.Türkiyede Süne (Eurygaster spp.) ve hububat hortumlu böceği(Pachytichus hordei Brulle)'ne karşı uygulanan mücadelenin gelişimi ve geleceği.3.Ulusal Tarımsal Havacılık Simp.Bildiri özetleri.12-13 Ocak1994,Türkkuşu,Ankara
   
            Memişoğlu,H.,M.Özkan ve K.Melan,1994.Orta Anadolu bölgesinde Kımıl (Aelia rostrata Boh.Hemiptera:Pentatomidae)ın doğal düşmanları ve etkinlikleri.Türkiye 3. Biyolojik Mücadele kongresi,Entomoloji Derneği yayınları,İzmir,No:7,187-194
   
            Şimşek,Z.,N.Şimşek,M.Özkan,A.Derin ve M.Güllü,1996.Türkiye'de süneye karşı uygulanan kimyasal mücadelenin gelişimi ile Süne ve Kımıl /Aelia spp.) mücadelesinde izlenmesi gereken stratejiler.2.Ulusal Zirai Mücadele ilaçları Semp.101-113.18-20 Kasım 1996,Ankara
   
            Memişoğlu,H.K.Melan,M.Özkan ,A.Ulvi Kılıç ve Y.Dörtbudak,1996.Orta Anadolu Bölgesinde Kımıl(Aelia rostrata Boh.)'ın kışlama ve göç durumu üzerinde araştırmalar.Bit.Kor.Bült.Sayı:36(3-4),115-141
   
            Memişoğlu,H.,M.Özkan ve K Melan 1998.Orta Anadolu Bölgesinde Kımıl(Aelia rostrata Boh )' ın biyolojisi ile buğday fenolojisi arasındaki ilişkiler .Bit.Kor.Bült.Sayı:(38),109-116
   
            Özkan,M.,E.Koçak,N.Babaroğlu,A.Gökdoğan ve A.Altun.1999.Orta Anadolu Bölgesinde Hububatta Ekin Kambur böceğinin neden olduğu sorunlar ve çözüm yolları.473-476.Orta Anadolu bölgesinde Hububat tarımı ve çözüm yolları semp.8-11 Haziran 1999,Konya.
   
            Özkan,M.,E.Koçak,N.Babaroğlu,A.Gökdoğan ve A.Altun.1999.Orta Anadolu Bölgesinde Hububatta Süne ve Kımıl'ın neden olduğu sorunlar ve çzüm yolları.462-472.Orta Anadolu bölgesinde Hububat tarımı ve çözüm yolları Semp.8-11 Haziran 1999,Konya
   
            Özkan M., Melan K.,Şanal T.,Pehlivan A.,2010.Makarnalık Buğdaylardaki Önemli Zararlılar ileSüne ve Kımılın Nitelik ve Nicelik Yönünden Neden Olduğu Ürün Kayıpları.Makarnalık Buğday ve Mamülleri Konferansı.17-18 Mayıs 2010 Şanlıurfa
   
 PROJELERİ:

Projenin Adı:
Orta Anadolu bölgesinde ekinlerde zarar yapan Ekin kambur böceği(Zabrus melancholicus Schaum.)'ne karşı ilaç denemesi
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1973-1984  
Destekleyen Kuruluş:
Tarım Bakanlığı
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu bölgesinde hububatta zarar yapan Toprak piresi(Psilloides elliptica All. )'nde yoğunluk zarar ilişkisinin saptanması ve erginlere karşı ilaç denemesi
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1978-1982  
Destekleyen Kuruluş:
Tarım Bakanlığı
Projedeki Görevi:
Lider
 
Projenin Adı:
Hububatta tohum ilacı olarak kullanılmak üzere %40 G.BHC'den imal edilen ve içinde %25 GBHC bulunan Korlin %25 WP'nin tarla ve lab .şartlarında fitotoksitesinin araştırılması
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1979-1980  
Destekleyen Kuruluş:
Tarım Bakanlığı
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu'da tahıla zarar veren yabancı otlara karşı biyolojik savaşımda yararlanılabilecek patojenlerin ve böceklerin saptanması üzerinde araştırmalar
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1980-1980  
Destekleyen Kuruluş:
Tarım Bakanlığı
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Orta Anadoluda Kımıl (Aelia rostrata Boh.) ve Süne (Eurygaster maura L.)'ye karşı ilaç denemeleri
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1980-1981  
Destekleyen Kuruluş:
Tarım Bakanlığı
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu bölgesi çeltik alanlarında faunistik sürvey çalışmaları
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1981-1983  
Destekleyen Kuruluş:
Tarım Bakanlığı
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu bölgesinde Kımıl(Aelia rostrata Boh)'ın populasyon yoğunluğunu etkiliyen faktörler,neden olduğu ürün kayıpları ve kimyasal mücadelesi üzerinde araştırmalar
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1981-1991  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu bölgesinde tahılda zarar yapan hububat hortumlu böceği (Pachytichus hordei Brulle.)'ne karşı ilaç denemeleri
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1984-1989  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu bölgesinde ekinlerde zarar yapan Ekin kamburböceği(Zabrus melancholicus Schaum.) ve ekin bambul böceği(Anisoplia spp.)'ne karşı tohum ilaç denemeleri
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1985-1989  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Lider
 
Projenin Adı:
Afganistanda Süne ve çekirge mücadelesi(Sunn pest and locust control programme in Aphganistan)
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1990-1990  
Destekleyen Kuruluş:
FAO
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Süne zararının buğdayda ekmeklik kalitesine etkisi ve kullanılan ilaçların kalıntılarının araştırılması
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1988-1990  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM-KKGM
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu bölgesi hububat alanlarında zarar yapan yaprak bitlerine karşı ilaç denemeleri
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1985-1989  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Lider
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu bölgesinde hububat alanlarında Bambul(Anisolia spp.) türleri ve bunlardan hakim türün mücadeleye esas biyolojik kriterleri ile kimyasal mücadelesi üzerinde araştırmalar
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1989-1995  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Lider
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu Bölgresinde Zabrus türleri,tanınmaları,yayılışları ve en önemli türün ökolojik istekleri üzerinde araştırmalar(Yayınlanmamış Doktora tezi)
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1984-1990  
Destekleyen Kuruluş:
TUBİTAK
Projedeki Görevi:
Lider
 
Projenin Adı:
Süne mücadelesinde kullanılan bazı ilaçların Trakya bölgesinde etki durumlarının yeniden gözden geçirilmesi
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1994-1996  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM-KKGM
Projedeki Görevi:
Lider
 
Projenin Adı:
Süne(Eurygaster spp.)'nin1.-3. ve 4.-5. dönem nimflerine karşı uygulamada kullanılan Lambda-cyhalothrin ile 4.-5 dönem nimflere karşı uygulamada kullanılan Deltamethrin 2.5 EC'nin etkili en düşük dozunun saptanması
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1996-1998  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM-KKGM
Projedeki Görevi:
Lider
 
Projenin Adı:
Türkiyede Süne(Eurygaster spp.,Heteroptera:Scutelleridae)'nin neden olduğu ürün kayıpları ve ekonomik zarar eşikleri üzerinde araştırmalar
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2003-2008  
Destekleyen Kuruluş:
DPT
Projedeki Görevi:
Koordinatör
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu bölgesinde Avrupa Sünesi(Eurygaster maura)' nin neden olduğu ürünkayıpları ve ekonomik zarar eşiği üzerinde araştırmalar
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1997-2008  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM-DPT
Projedeki Görevi:
Lider
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu Bölgesinde Buğday Entegre MücadeleAraştırma Uygulama ve Eğitim projesi
Başlama /Bitiş Tarihi:
 1995-2007  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM-KKGM
Projedeki Görevi:
Koordinatör
 
Projenin Adı:
Süne (Eurygaster spp.Hemiptera:Scutelleridae)mücadelesinde yardımcı hava akımlı tarla pülverizatörününgeliştirilmesi ve etkinliğinin araştırılması
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2003-2007  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM-A.Ü.Z.F
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Doğada yeşil alan oluşturulması ve doğanın korunması
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2003-2008  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM-KKGM
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Süne türleri(Eurygaster spp.,Heteroptera:Scutelleridae) ile Buğday (Triticum aestivum L. Em.Thell Triticum durum Desf) hat ve çeşitleri arasındaki ilişkilerin araştırılması
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2003-2008  
Destekleyen Kuruluş:
DPT
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu'da Buğdayda ekim zamanı ve erkenci çeitlerin süne zararına etkileri
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2003-2009  
Destekleyen Kuruluş:
DPT
Projedeki Görevi:
Yardımcı
 
Projenin Adı:
Gıda teknolojisi araştırmaları
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2003-2009  
Destekleyen Kuruluş:
DPT
Projedeki Görevi:
İş Paketi Sorumlusu
 
Projenin Adı:
Orta Anadolu Bölgesinde Avrupa Sünesi{(Eurygaster maura L.) Hemiptera.Scutelleridae] mücadelesinde tahmin uyarı modelinin geliştirilmesi
Başlama /Bitiş Tarihi:
 2012-Devam ediyor  
Destekleyen Kuruluş:
TAGEM
Projedeki Görevi:
Yardımcı